DOMBAYCI
 • 14 May

  Bir film-felsefesi: Kubrick’in ‘Otomatik Portakal’ı Platon’un Devleti’yle sohbette

  HABER MERKEZİ – Yönetmen Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal’ını Platon’un Devleti’yle sohbete sokan “Gölge Felsefe: Platon’un Mağarası ve Sinema” Nalan Kurunç çevirisi ile Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı.

 • 14 May

  Duygulara Sadakat Hislerimiz, Gerçekte Bize Ne Anlatıyor?

  "Hayatlarımızı duygularımız yoluyla yaşıyoruz ve hayatlarımıza anlamını veren duygularımız” diyor Solomon. İlgimizi ne çekiyor, ya da merakımızı uyandıran ne? Kimi seviyoruz? Bizi sinirlendiren ne? Bizi harekete geçiren, heyecanlandıran, ya da bunaltan ne? Duygular, tüm bunları, bizi belirliyor, bize karakterimizi veriyor.

 • 12 May

  Hayatın Trajik Duygusu

  Quid ad aeternitatem? Unamuno felsefesi bu temel soruyla yola çıkar: İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Ebediyetin yanında ne ehemmiyet taşır? Bu sorunun cevabı, Unamuno için gün gibi aşikârdır, zira onun için ebediyet karşısında her şey teferruattır. Ölümsüzlüğü hayatının tam ortasına yerleştiren Unamuno'nun trajedisi, bu en hayati sorun üzerine zıt görüşler sunan aklının ve duygularının çelişmesinden doğar ve bu trajedi İspanyol filozofun bilinçsiz bir ölümsüzlükle yetinmemesinden, bu ölümsüzlüğe kimin kavuşabileceğine kadar birçok farklı alt sorun hâlinde budaklanır.
 • 12 Mar

  Etkili Sunumlar İçin El Kitabı

  Bir sunumu etkili hale getirmek için hazırlık aşamasından sunu anına kadar dikkat edilmesi gereken kimi noktalar vardır. Sunularda en önemli sorunlardan birisi sürecin konuşmacıya bağlı değil sunuya bağlı ilerlemesidir. Kimi sunular için hazırlanan slayt vb. sunu yapan kişinin yerine geçmekte, merkeze bu slaytlar oturmakta ve hatta sunu yapan kişiye gerek kalmamaktadır. Etkili bir sunu için hazırlık, içerik biçimi ve sunu anı gibi aşamaların titizlikle gözden geçirilmesi gerekir. Tübitak'ın hazırladığı "Etkili Sunumlar İçin El Kitabı" bu konuda işe yarar bir kaynaktır. 

   

© Copyright 2019 - Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı Kişisel Blogu